STAR 660 GBM 2/8 – 559[k]33

Wyposażenie:

– Zbiornik wody o pojemności 2000 l
– Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 65 l
– Motopompa typu PO5 800 l/min
– Torba medyczna,
– Pachołki ostrzegawcze,
– Taśma ostrzegawcza,
– Latarki,
– Sprzęt burzący: topory, łomy, młoty,
– Stojak hydrantowy, klucz do hydrantu,
– Nożyce do drutu,
– Węże W52, W75, ssawne,
– Agregat prądotwórczy,
– Maszt oświetleniowy,
– Diatomit,
– Bosaki, łopaty, widły, miotły, tłumice,
– Drabina wysuwana DNW 3080,
– Pompa typu Niagara,
– Kurtyna wodna, rozdzielacz, prądownice Turbojet,
– Liny stalowe, linka ratownicza, szekle, pasy,
– Mostek przejazdowy,
– Smok ssawny, przełączniki z W110 na W75 i z W75 na W52, klucze do węży,
– Aparaty powietrzne,
– Szelki ratownicze, podpinki,
– Pilarka spalinowa, zapas paliwa do pilarki,
– Gaśnice,
– Kliny pod koła,
– Wyciągarka – 11 t (mechaniczna),
-Na sezon zimowy łańcuchy na koła (3 komplety).

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Star_660