Siła bojowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych