Prezesi

Wojciech Mrzygłód     1954 – 1962

Władysław Fary     1962 – 1970

Józef Bury     1970 – 1996

Jan Fujawa     1996 – 2011

Sławomir Jończy     2011 – do chwili obecnej

 

Komendanci / Naczelnicy

Jan Wojewodzic     1924 – 1929

Stanisław Pasternak     1929 – 1931

Stefan Łysoń     1931 – 1945

Jan Bury     1945 – 1950

Jan Drąg     1950 – 1954

Piotr Moskwik     1954 – 1970

Piotr Zieliński     1970 – 2006

Andrzej Bizoń     2006 – 2012

Włodzimierz Fary     2012 – do chwili obecnej

 

Zastępcy Komendanta / Naczelnika

Tomasz Ogórek     1924 – 1929

Jan Mrzygłód     1929 – 1931

Jan Bury     1931 – 1945

Jan Drąg     1945 – 1950

Piotr Moskwik     1950 – 1954

Stanisław Mrzygłód     1954 – 1966

Aleksander Mrzygłód     1966 – 1968

Piotr Zieliński     1968 – 1970

Jan Mrzygłód     1970 – 1982

Julian Kierczak     1982 – 1996

Andrzej Bizoń     1996 – 2006

Włodzimierz Fary      2006 – 2011

Krzysztof Najbor      2011 – 2013

Szczepan Rajda     2013 – do chwili obecnej