Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych

Początek działalności naszej jednostki datowany jest na 1924 rok. Jej założycielem był Jan Wojewodzic, który był pierwszym komendantem w latach 1924 – 1929. W roku 1925 zakupiono sikawkę ręczną tzw. „Floriankę” oraz rozpoczęto budowę strażnicy. Działkę darowało Kółko Rolnicze, a potrzebny materiał ofiarował Pan Józef Łysoń. Budową kierował ówczesny komendant Jan Wojewodzic. Kolejna ważna data, to rok 1927 wtedy to dokonano zakupu strażackiego wozu konnego na kołach rafowych. Na wozie zamontowana została pompa ręczna, węże ssawne W-75 i tłoczne W-52. Wóz obecnie jest prezentowany jako zabytek przed remizą OSP. W ten czas zakupiono również mundury i hełmy, do dnia dzisiejszego zachował się jeden egzemplarz. Budowę strażnicy zakończono w 1928 roku. W roku 1929 ufundowano pierwszy sztandar dla jednostki z wizerunkiem Matki Boskiej i Św. Floriana. Poświęcenie i przekazanie sztandaru nastąpiło w sierpniu 1929 r. Poświęcenie dokonał ks. Kan Feliks Budzaszek. Czapki wyjściowe i pasy skórzane dla całego oddziału nabyto w 1932 roku. 1933 -1939 to lata zastoju w przedsięwzięciach rozwojowych OSP. Lata 1939 – 1945 to okres wojenny, okupant likwiduje sztandar jednostki. OSP prowadzi działalność pod przymusem hitlerowców. Oddziałem kieruje Niemiec o nazwisku Grandi.  Po wojnie OSP wznawia działalność, prezesem zostaje Jan Ćwiertka, a komendantem Stefan Łysoń, oddział liczy 18 członków. 31 VII 1949 roku OSP po raz pierwszy po wojnie bierze udział w zawodach pożarniczych rejonu Andrychowa, zajmując III miejsce. W roku 1952 zakupiono pierwszą motopompę. W rok później zakupiono drugi konny wóź strażacki na kołach ogumionych. Lata 1956 – 1962 to okres, w którym systematycznie zwiększał się oddział, początkiem lat 60 liczył on 25 druhów. 7 V 1962 roku ufundowano i poświęcono nowy sztandar z wizerunkiem Św. Floriana. W sierpniu 1964 roku rozpoczęto budowę Domu Gromadzkiego. Drugą motopompę typu M-400 OSP otrzymała od Komendy Powiatowej w Wadowicach w 1966 roku. W tym samym roku strażacy rozpoczęli pracę przy wykopach w podpiwniczach sali widowiskowej Domu Gromadzkiego w celu przystosowania ich jako pomieszczeń remizy. 29 XI 1967 roku oddano do użytku Dom Gromadzki. W czerwcu 1968 roku zaczęto rozbiórkę starej remizy, a w sierpniu tego samego roku zakończono prace w nowej strażnicy i przeniesiono sprzęt strażacki do jej pomieszczeń. Zakupiono również samochód marki „Lublin” i po dokonaniu remontu kapitalnego przystosowano go jako wóz pożarniczy. W 1969 roku przekazano samochód dla jednostki. Pierwszym kierowcą samochodu był druh Józef Kudłacik. W tym samym roku OSP obchodzi 45 – lecie założenia. W 1971 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej kolejną motopompę typu 800 P0-3. W tym roku również jednostka brała udział w akcji ratowniczej podczas pożaru Rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach. 20 VII 1975 to data nadania jednostce typowego sztandaru strażackiego. Lata 1976 – 1980 to czas systematycznego doposażania w niezbędny sprzęt taki jak: węże tłoczne i ssawne, mundury ćwiczebne, hełmy, toporki, obuwie, dresy i armaturę strażacką. W 1981 roku powołano pierwszą drużynę w grupie wiekowej 16 – 18 lat. W 1982 roku Komenda Powiatowa w Wadowicach przekazuje naszej OSP samochód pożarniczy Star 660 GBM 2/8 z OSP Komorowice, a nasz dotychczasowy Lublin przekazany zostaje do OSP Stanisław Górny. Rok później umundurowano MDP w mundurki wyjściowe, berety, hełmy młodzieżowe, oraz pasy z toporkami. 1 II 1986 na Walnym Zebraniu sześciu członków MDP, którzy ukończyli 18 lat złożyli ślubowanie i zostali członkami czynnymi OSP. 5 VI 1987 zostaliśmy doposażeni w kolejną motopompę typu M-800 P0-5 R. W październiku 1988 roku sekcja MDP w grupie 12 -15 lat zdobyła II miejsce na wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych. 7 V 1989 uroczyście poświęcono nowy sztandar z wizerunkiem Św. Floriana ufundowanego przez społeczeństwo Targanic. OSP tą uroczystością uczciła 65 lecie założenia. Sztandar poświęcił Ks. Kan. Stanisław Byrdziak – proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Targanicach oraz honorowy członek Targanickiej OSP. 18 XII 1989 miało miejsce włamanie do pomieszczeń remizy. Wyważono i uszkodzono szafki biurowe. Skradziono kasetę metalową z gotówką 56.000 zł i bony rewaloryzacyjne na kwotę 14.800 zł. Dochodzenie w tej sprawie zostało umorzone ze względu na nie wykrycie sprawców. Dziesięciu strażaków z naszej jednostki wzięło udział w zabezpieczeniu pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Wadowicach w 1991 roku. 27 VII 1991 30 strażaków bierze udział w akcji ratowniczej w czasie powodzi jaka miała miejsce w naszej wsi, była to jedna z największych klęsk w naszej miejscowości. W roku 1992 samochód pożarniczy został wyposażony w radiostację stacjonarną i nasobną typu „ALINKO”. W sierpniu tego samego roku nasza jednostka bierze udział w jednym z największych pożarów Europy, jakim był pożar lasów w Kuźni Raciborskiej. W 1993 roku OSP Targanice Górne zostają podporządkowane Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, również w tym roku Paweł Rożek zajmuje II miejsce w eliminacjach wojewódzkich OTWP (Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej). W roku 1995 do remizy doprowadzono gaz ziemny, oraz wymieniono drzwi garażowe na metalowe. W 1996 roku dokonano modernizacji samochodu pożarniczego tzn. sinik benzynowy wymieniono na silnik diesel z WSW „Andoria” zamontowano, również wspomaganie układu kierowniczego. W tym samym roku wymieniono podłogę w kuchni i świetlicy na płytki ceramiczne. Wysoka sprawność fizyczna i dobry poziom wyszkolenia pożarniczego zaowocowały z dniem 15 V 1997 włączeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast w lipcu 1997 braliśmy udział w akcji powodziowej na terenie sołectwa, była to jedno z dłuższych i trudniejszych działań ratowniczych, w których także brał udział alumn seminarium duchownego Michał Mrzygłód. W tym samym czasie jednostka została doposażona w ubrania nieprzemakalne. Doceniając naszą działalność, oraz zaangażowanie w niesienie pomocy bliźnim Rada Miejska uchwałą z dnia 18 XII 1997 roku nadała naszej jednostce OSP medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów”. W dniu 17 I 1998 r. na Walnym Zebraniu Odznaczenie wręczył przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie Andrzej Maciejczyk wraz z Burmistrzem Andrychowa Tadeuszem Woźniakiem. W roku 1998 zakupiono pilarki spalinowe, oraz motopompę pływającą „Niagara”. W tym też roku, a dokładniej 27 VIII strażacy z Targanic brali udział w uroczystościach kościelnych Peregrynacji Kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wrzesień 1998 należał do druha Janusza Walentka, jako zwycięzca eliminacji wojewódzkich uczestniczył w Krajowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Grudziądzu zdobywając zaszczytne VI miejsce w Polsce. Rok później w eliminacjach wojewódzkich zajął III miejsce i również zakwalifikował się do finału krajowego kolejnej edycji tegoż turnieju. W listopadzie 1998 roku remiza została podłączona do wodociągu miejskiego. 15 V 1999 siedemnastu strażaków targanickiej OSP bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę. W miesiąc później tj. 16 VI dziewiętnastu ochotników bierze udział w zabezpieczaniu pielgrzymki Ojca Św. w Wadowicach. W tejże pielgrzymce brał udział samochód typu „Honker”, który po wizycie papieskiej został przekazany naszej jednostce. Po modernizacji i przystosowaniu go jako samochód pożarniczy przyjmuje on status GLBM 0,3/8. Samochód pierwszy raz zawitał w naszym garażu 20 XII 1999 roku. 24 VIII 2005 roku w nocy rozegrała się wielka tragedia jaką, był ulewny deszcz przez, który woda w rzekach gwałtownie wylała podtapiając domy, zrywając drogi, mosty, oraz wyrywając drzewa z korzeniami. Klęska dotknęła Targanic i kilka otaczających go wiosek. Nasi strażacy przez kilkanaście dni pracowali bez wytchnienia usuwając skutki powodzi.  W latach 2004 – 2008 jednostka zostaje sukcesywnie doposażana w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. W 2004 roku zaopatrzyliśmy się w pompę szlamową PTG-305. W 2005 roku została zakupiona drabina wysuwana DNW 3080, która została zamontowana na Starze 660. Rok 2006 to czas, w którym dostaliśmy nowe radiostacje, przewoźną – Motorole GM360, oraz nasobną Motorole GP360. W 2007 roku wyposażenie średniego samochodu wzbogaciło się o aparat powietrzny wraz z maską tlenową i czujnikiem bezruchu. Sporo zmian przyniósł rok 2008. Nasza OSP wzbogaciła się o kolejny aparat powietrzny wraz z maską i czujnikiem, piłę łańcuchową do drewna i co chyba najważniejsze Quada Suzuki 4×4 LTA750. Tak więc wszystkie nasze pojazdy idealnie pasują w otaczający nas górzysty, trudno dostępny teren. Rok później zaopatrzyliśmy się w kolejną radiostację nasobną – Motorole GP360. W czerwcu 2010 roku kilku naszych strażaków wzięło udział w akcji powodziowej jaka miała miejsce w Tarnowie. W tym samym roku Star został doposażony w zestaw ratowniczy PSP R1, w którego skład wchodzi torba medyczna z butlą powietrzną, deska ratownicza, oraz szyny kramera, a w 2011 roku w kolejny dwa aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi, maskami i czujnikami bezruchu. W czerwcu 2011 roku siedmioro naszych ochotników wzięło udział w pielgrzymce strażackiej do Zakopanego. W listopadzie 2012 roku trzeba odnotować dwa ważne wydarzenia, początkiem miesiąca jednostka została doposażona w zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego firmy „Weber”,a 16 XI 2012 roku otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość, zmarł nasz kolega i druh, członek honorowy, wieloletni prezes naszej OSP, oraz prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Andrychowie – Jan Fujawa. W pogrzebie uczestniczyły dziesiątki strażaków i kilkanaście pocztów sztandarowych dziękując w ten sposób za jego wkład i oddanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dalszym ciągu zbieramy informacje na temat historii naszej OSP. W najbliższym czasie uaktualnimy ją, jak również stworzymy galerię zdjęć.