FB_IMG_1664270012304„Poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych przez jednostkę OSP Targanice Górne” to tytuł projektu, które polegało na zakupie 3 kompletów ubrań specjalnych Rosenbauer FireMax SF.

Nowe ubrania specjalne poprawią bezpieczeństwo naszych druhen oraz dadzą komfort pracy, co bezpośrednio pozwoli na poprawę prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Koszt całkowity zadania wynosił 10 497,00zł. NFOŚ/WFOŚ dofinansowało je na kwotę 4 610,28 zł, a wkład własny jednostki wynosił 5 886,72zł.

 

„Realizujemy zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

 

Pamiętajmy, dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik! ‍

 

Dziękujemy!

Zapraszamy do szerszej lektury w zakładkach:

http://nfosigw.gov.pl

http://wfos.krakow.pl