„Zakup umundurowania dla OSP Targanice Górne” to tytuł projektu, które polegało na zakupie aż 7 kompletów ubrań specjalnych Rosenbauer FireMax SF.

Nowe ubrania specjalne poprawią bezpieczeństwo ratowników oraz komfort pracy, co bezpośrednio pozwoli na poprawę prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Koszt całkowity zadania wynosił 21 693,00zł. NFOŚ/WFOŚ dofinansowało je na kwotę 10 496,50zł, a wkład własny jednostki wynosił 11 196,50zł.

„Realizujemy zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy zrealizować to zadanie.

Pamiętajmy, dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik!

Zapraszamy do szerszej lektury w zakładkach:

http://nfosigw.gov.pl

http://wfos.krakow.pl

logotyp-01wfosigw_logotype_-_colorWFOS_tablicaWhatsApp Image 2021-08-21 at 14.52.16