13 maja 2017 miało miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń naszej jednostki – poświęcenie nowej części remizy. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych jednostek wszyscy razem udaliśmy się do kościoła na Mszę Świętą. Po uroczystym przejściu z kościoła pod remizę rozpoczęła się część oficjalna. Rozpoczęliśmy wciągnięciem flagi na maszt. Kolejnym punktem było wręczenie medali i odznaczeń dla druhów z naszej jednostki oraz druha Zbigniewa z OSP Sułkowice-Łęg. Medalem Bolesława Chomicza został odznaczony druh Zbigniew Pietera z OSP Sułwowice-Łęg. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – Seweryn Byrdziak, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – Szczepan Rajda, Michał Kensiak, Sławomir Jończy, Medalem Strażak Wzorowy – Mateusz Fujawa, Mikołaj Kierczak Złotą Odznaką MDP – Mateusz Fujawa, Remigiusz Bury, Srebrną Odznaką MDP – Aleksandra Ćwiertka, Emilia Rajda, Weronika Rajda, Martyna Fary, Tomasz Sosnowski, Kamil Chmiel, Damian Skrzypiec, Brązową Odznaką MDP – Paulina Figura, Wiktoria Kierczak, Katarzyna Kuliberda. Po wręczeniu medali i odznaczeń głos zabrał Prezes Sławomir Jończy przypominając pokrótce historię OSP oraz jak przebiegała budowa nowej części remizy. Po nim kolejno głos zabierali zaproszeni goście między innymi burmistrz Tomasz Żak, komendant powiatowy PSP bryg. Paweł Kwarciak. W podzięce za trud włożony w rozbudowę jednostki prezes wręczył pamiątkowe statuetki. Na koniec została przecięta wstęga w bramie naszej nowej części jednostki. Figurę Świętego Floriana wykonaną przez Zbigniewa Zaborowskiego oraz całą remizę poświęcił nasz proboszcz i kapelan strażaków. Fot. Asia Krok

FOTO