25 lutego 2017 roku o godzinie 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. W zebraniu uczestniczyli również Dowódca JRG Andrychów mł. bryg. Antoni Hutniczak Komendant Miejsko-Gminny Z-ca dowódcy JRG st. kpt. Marek Nowak, Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego w Andrychowie druh Kazimierz Rajda, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Pan Jerzy Maciejczyk, sołtys Targanic Adam Kowalczyk, Prezes LKS Halniak Andrzej Powroźnik, Pani Czesława Wojewodzic, Dyrektor szkoły w Targanicach Pani Barbara Borgosz, proboszcz parafii w Targanicach Mirosław Włoch oraz wikary Bartłomiej Dziedzic. Prowadzącym zebranie został Sławomir Jończy. Podsumował on bardzo pracowity i owocny rok w którym wiele się działo. Dokończono rozbudowę remizy, wyremontowano budynek gospodarczy, zadbano o zagospodarowanie terenu wokół remizy oraz wykonano szereg pomniejszych prac. Złożyliśmy podziękowania dla firm które bezinteresownie wsparły naszą jednostkę. Naczelnik Włodzimierz Fary przedstawił rok 2016 pod względem działalności ratowniczo-gaśniczej oraz szkoleniowej. Ważnym elementem zebrania była zmiana w statusie mówiąca o dolnej granicy wstąpienia do MDP. Tym sposobem dzieciaki mające 10 lat mogą się już zapisać w szeregi straży pożarnej. Po przemówieniach zaproszonych gości zarząd otrzymał absolutorium.

FOTO