25 lutego 2017 roku o godzinie 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. W zebraniu uczestniczyli również Dowódca JRG Andrychów mł. bryg. Antoni Hutniczak Komendant Miejsko-Gminny Z-ca dowódcy JRG st. kpt. Marek Nowak, Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego w Andrychowie druh […] ↓ Read the rest of this entry…