6 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na które licznie zjawili się zaproszeni goście oraz druhny i druhowie naszej jednostki. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, sołtys Adam Kowalczyk, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Krzysztof Wójcik, komendant Komisariatu Policji nadkomisarz Arkadiusz Śniadek, dowódca JRG Andrychów Antoni Hutniczak, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP Kazimierz Rajda, komendant Miejsko – Gminny oraz z-ca dowódcy JRG Wadowice druh st. kapitan Marek Nowak, ks. Bartłomiej Dziedzic, prezeska KGW Elżbieta Mieszczak, prezes LKS Halniak Andrzej Powroźnik oraz nauczyciel ZSS w Targanicach Jerzy Maciejczyk. Po wyborze na prowadzącego zebrania, Marka Płaszczycę rozpoczęliśmy sprawozdania za ostatni rok oraz całą kadencję zarządu. Skarbnik Łukasz Mrzygłód sprawozdania dotyczące finansów, naczelnik Włodzimierz Fary odniósł się do działalności dotyczącej spraw operacyjno – szkoleniowych. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w 108 akcjach ratowniczo – gaśniczych w tym w 15 pożarach. Odbyło się 12 szkoleń doskonalących, kilkunastu druhów odbyło różnego rodzaju szkolenia w JRG, a opiekunowi MDP przeprowadzili 16 zbiórek młodzieżowej drużyny szkoląc ich w różnych dziedzinach pożarnictwa. Prezes Sławomir Jończy przedstawił ogólne sprawozdanie z działalności jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach Górnych liczy 71 członków czynnych, 4 honorowych, 28 wspierających oraz 22 członków MDP. Uczestniczyliśmy w licznych zawodach i konkursach, zajmując przy tym czołowe lokaty. Głównym celem na nadchodzący czas będzie rozbudowa remizy, bo jak zaznaczył burmistrz nie sztuka wybudować remizę ale trzeba ją również wyposażyć, poukładać i co najważniejsze wnieść w nią życie. Podkreślił również że widząc tak liczną młodzież w naszej jednostce, wie że zainwestowane pieniądze w budowę mają zabezpieczenie pod względem osobowym. Po przedstawieniu sprawozdań zarząd dostał absolutorium, oraz przystąpiliśmy do wyborów nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem został Sławomir Jończy, naczelnikiem Włodzimierz Fary, zastępcą naczelnika Szczepan Rajda, sekretarzem Mikołaj Kierczak, skarbnikiem Mateusz Fujawa, gospodarzem Remigiusz Bury, a członkiem zarządu Zbigniew Rajda. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marek Fujawa, sekretarzem komisji rewizyjnej Zbigniew Moskwik a członkiem komisji Piotr Zieliński. Nowy zarząd został wyznaczony również na zjazd gminny który odbędzie się w kwietniu w Targanicach Dolnych, kandydatami do zarządu Miejsko – Gminnego zostali Sławomir Jończy i Włodzimierz Fary. Na koniec złożyliśmy podziękowania druhowi Aleksandrowi Grabowskiemu który 15 lat był w gminnej a równocześnie naszej komisji rewizyjnej. Po zebraniu odbyła się zabawa ostatkowa.