5 września 2015 roku odbył się IV Powiatowy Rajd MDP. Organizatorem rajdu był Zarząd Powiatowy ZOSP, komenda PSP w Wadowicach, Starostwo powiatowe. Współorganizatorem był także gospodarz, OSP Wieprz. Nad bezpieczeństwem zawodników kolejny już rok czuwali druhowie z OSP Wadowice. Rajd był podzielony na osiem zadań. Pierwszym było sprawdzenie wyposażenia osobistego każdego z uczestników rajdu. Drugie zadanie było nowością na rajdzie, polegało ono na rozpoznaniu ras psów oraz sprzętu ratowniczego wykorzystywanego podczas poszukiwań prowadzonych przez GPR z OSP Kęty. Trzecie zadanie to udzielenie poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz opisanie wybranego sprzętu, który jest na wyposażeniu torby PSP R1. Czwartym zadaniem był test dla grupy MDP oraz drugi test dla opiekuna MDP. Piąte zadanie to rozpoznanie sprzętu strażackiego z zasłoniętymi oczyma. Szóste, szybki slalom między tyczkami z piłeczkami pingpongowymi, zadanie wykonywali wszyscy zawodnicy z drużyny. Siódmym zadaniem było rozwinięcie bojowe oraz przewrócenie pachołków. Ósme zadanie to rozwiązywany przez cały czas trwania rajdu test „SOKOLE OKO” który polegał na zauważaniu najbardziej charakterystycznych szczegółów trasy i odpowiadaniu na podchwytliwe pytania.
Na 12 drużyn nasi młodzi strażacy zajęli bardzo dobre 3 miejsce.

FOTO