20 czerwca 2015 roku w szkole podstawowej w Targanicach Górnych odbył się pokaz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z naszej jednostki. Adepci pożarnictwa chcieli pokazać że nawet w tak młodym wieku potrafią już skutecznie pomagać, zwłaszcza w zakresie pierwszej pomocy. Pokazali swoim rówieśnikom że czas który poświęcili na spotkania z opiekunami MDP nie poszedł na marne, czym zachęcili innych do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny z Targanic Górnych.

FOTO