Czas podsumować rok 2014

Do działań w ciągu roku wyjeżdżaliśmy w sumie 52 razy
w tym:
– do pożarów 9 razy,
– do wypadków 6 razy,
– do miejscowych zagrożeń 36 razy,
– miał też miejsce jeden fałszywy alarm ‚w dobrej wierze’.

W maju oraz na przełomie lipca i sierpnia w naszym rejonie wystąpiły silne opady deszczu. W tym czasie nasze zastępy kilkukrotnie w ciągu dnia wyjeżdżały do miejscowych zagrożeń.

Nasza jednostka brała również udział w manewrach gminnych ‚Zagórnik 2014’ a także w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna MDP startowała w Powiatowym Rajdzie MDP ‚Izdebnik 2014’.

Zorganizowaliśmy liczne spotkania MDP, jak i ćwiczenia doskonalące dla strażaków biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Rok 2014 był przełomowy dla nas ze względu na rozpoczętą rozbudowę budynku naszej OSP.