W imieniu wszystkich druhen i druhów strażaków składamy mieszkańcom,
członkom wspierającym, sponsorom i sympatykom naszej Ochotniczej
Straży Pożarnej życzenia spokojnych i prawdziwie rodzinnych, pełnych
ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia. Serdeczne życzenia składamy
również wszystkim organizacjom i instytucjom współpracującym z naszą
jednostką. Niech Nowy Rok będzie spokojny i  dla każdego obfitujący  w
łaski od Dzieciątka Jezus.

                                         Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej w Targanicach Górnych