W dniu 17.03.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowie w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber oraz st. kpt. Henryk Maciejczyk przeprowadził inspekcję gotowości bojowej naszej jednostki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sułkowic – Łęgu. Obie jednostki są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

       Po wezwaniu, za pomocą systemu selektywnego alarmowania, sił i środków obu jednostek OSP w okolice ul. Floriańskiej w Targanicach Górnych, kontrolujący po sprawdzeniu stanu liczbowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania zastępów OSP polegały na ugaszeniu pożaru suchej trawy i zarośli nad rzeką Targaniczanką oraz niedopuszczeniu do zapalenia się stojącego w pobliżu budynku magazynowego. W trakcie realizacji przez strażaków OSP czynności gaśniczych członkowie zespołu inspekcyjnego (oraz dodatkowo członkowie obu OSP nie biorący bezpośredniego udziału w inspekcji), obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przez strażaków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu ćwiczenia oficerowie KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność i utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego a także stan techniczny oraz porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Jak zwykle ostatnią częścią inspekcji było sporządzenie protokołów jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny obu jednostek – zarówno OSP Targanice Górne, jak i OSP Sułkowice-Łęg zasłużyły na ocenę bardzo dobrą.

 

 

Tekst na podstawie [http://www.straz.wadowice.internetdsl.pl/aktualnosci.html]  JK
Foto JK