25 lutego 2014 roku odbył się egzamin teoretycznym i praktycznym kończący szkolenie podstawowe (cz. I i II) strażaków-ratowników OSP. W którym udział brała grupa druhów z naszej jednostki w składzie: Bury Wojciech, Bizoń Marcin oraz Bizoń Bartłomiej. Wszyscy zdali egzamin na ocenę bardzo dobrą.
Szkolenie obejmowało następujący zakres tematyczny:
• -Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• -Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych, ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej.
• -Proces spalania. Rozwój pożaru
• -Środki gaśnicze.
• -Służba wewnętrzna. Musztra.
• -Zadania strażaków w zastępie
• -Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
• -Łączność i alarmowanie.
• -Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
• -Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.
• -Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
• -Gaszenie pożarów.
• -Taktyka gaszenia pożarów.
• -Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
• -Drabiny pożarnicze.
• -Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.
• -Sprzęt ratowniczy
• -Ratowniczy sprzęt mechaniczny
• -Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych.
• -Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń
• -Elementy pierwszej pomocy medycznej.
Komisja egzaminacyjna złożona była ze strażaków z PSP Kraków, PSP Oświęcim, PSP Wadowice + strażacy JRG Andrychów (zmiana 1).

Foto : mł. bryg. Jacek Kolber.

4