Brzezinka Dolna ul. Legionistów – usuwanie gniazda os [GBM]