29.05.2013 – Targanice ulica Nowa Wieś, pompowanie zanieczyszczonej studni – GLBMRt 0,3/8