Dnia 22 maja 2013 roku miała miejsce inspekcja gotowości operacyjnej naszej jednostki wraz z druhami z OSP Roczyny. Po zaalarmowaniu przez system selektywnego wywoływania druhowie udali się do Roczyn na ulicę Bielską gdzie czekali na nich już koledzy z drugiej zaalarmowanej jednostki. Członkowie zespołu inspekcyjnego po sprawdzeniu stanu osobowego, wyposażenia oraz uprawnień do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczej. Założeniem był pożar budynku mieszkalnego, na pierwszym piętrze znajdowała się osoba zagrożona pożarem. Po przeprowadzeniu akcji nastąpiła zbiórka podczas której zespół inspekcyjny w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie – dh. Kazimierza Rajdy przekazali uwagi dotyczące przebiegu działań. Na koniec inspekcji sporządzono protokoły jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych obie jednostki oceniono pozytywnie.