Na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zamieszczone zostały “Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP w dniu 12 lutego 2013r.

LINK do pliku z zasadami