9 lutego 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Targanickich strażaków. Podsumowaliśmy w nim miniony 2012 rok, jak również zaprezentowaliśmy plany na rok 2013. OSP w Targanicach Górnych liczy 62 członków czynnych, 7 honorowych i 25 wspierających. W minionym roku wyjeżdżaliśmy do akcji 73 razy, w tym 23 razy do pożarów. Pod względem ilości interwencji zajmujemy szóste miejsce w powiecie wadowickim. W roku 2012 udało się nam doposażyć samochody w nowoczesny sprzęt jak również zakupić kilka kompletów nowych ubrań bojowych. Główny cel na nadchodzący rok jest jeden, chcemy zacząć budowę nowej remizy na którą czekamy już wiele lat.