W dniu 17.11.2012 roku druhny i druhowie z naszej jednostki zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Mieliśmy okazję zobaczyć jak na przestrzeni wieków działały struktury pożarnictwa oraz jak nowe technologie były wykorzystywane by usprawnić działanie strażaków. Największe zainteresowanie budziły wozy bojowe, chociaż wystawa fotograficzna również zaciekawiła wielu z nas.

Druhny i druhowie, którzy uczestniczyli w wycieczce serdecznie dziękują wszystkim osobom, dzięki którym mogli zobaczyć ten interesujący skrawek historii pożarnictwa.