W dniu 7.11.2012 roku nasza jednostka została doposażona w ratowniczy sprzęt hydrauliczny firmy Weber. Zestaw który otrzymaliśmy zawiera pompę hydrauliczną o napędzie spalinowym, przewód wysokociśnieniowy oraz nożyco-rozpieracz. Wymienione urządzenia wykorzystywane będą do prowadzenia akcji z zakresu szeroko pojętego ratownictwa technicznego, szczególnie w czasie ratowania osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Warto dodać, że zestaw ratowniczy otrzymaliśmy dzięki dotacji MSWiA i Urzędu Gminy w Andrychowie, a część kosztów zakupu pokryliśmy ze środków własnych.