Wypompowywanie zanieczyszczonej wody ze studni – GLBM 0,3/8